ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈ //BEEF FRY//BEEF ULARTHIYATHU || Ep 77

0
73
Add

#beeffry #beef #Fry
This video explains how to make Beef Fry easily at home.
വളരെ എളുപ്പത്തിലും ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ.
Beef – 1 kg
Onion – 4
Vinegar – 1 tbsp
Green Chilly – 3
Ginger – 1 piece
Garlic – 30 cloves(small)
Coconut Pieces – 1/2 cup
Turmeric Powder – 1/2 tsp
Kashmiri Chilly Powder – 1 1/4 tsp
Coriander Powder – 2 tsp
Garam Masala Powder – 1 tsp
Pepper Powder – 2 tbsp
Fennel Seed powder – 1/4 tsp
Coconut Oil – 1/4 cup
Curry Leaves – 6 strings
Salt – for taste

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഓണം|Tripunithura Onam|Neethas Tasteland | 614”

-~-~~-~~~-~~-~-

source

Leave your vote

Comments

0 comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here